Kopen op de veiling

 Sedert medio 19e eeuw bestaat de Amsterdamse Onroerend Goed Veiling. De Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling hecht waarde aan het behoud van het goede van het verleden in combinatie met dat van het heden.

Ook de wijze van veilen is een historisch gegeven. Opbod en afslag geschieden tijdens één zitting. Koop en verkoop kunnen geschieden door makelaars o.g., lid der Makelaarsvereniging Amsterdam, doch ook door anderen (particulieren, geldverstrekkende instellingen etc. Een ieder die wel eens een veiling heeft bezocht, weet dat de ambiance, het grote aantal bezoekers voor een levendige atmosfeer en een zekere spanning zorgen. De Amsterdamse veiling bestaat niet zonder makelaars o.g., leden van de Makelaars Vereniging Amsterdam en voor de makelaars is de veiling een zeer belangrijk instrument in hun dienstverlening.

De gemiddelde opbrengsten die in veiling worden gerealiseerd, rechtvaardigen de stelling dat deze dikwijls hoger zijn dan in de onderhandse markt!

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.