Van Overbeek Amsterdam: NWWI-erkend

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. De twee vestigingen van Van Overbeek Amsterdam zijn aangesloten bij het NWWI. Tegenwoordig eisen veel geldverstrekkers een NWWI taxatierapport, een blijk van de geboden kwaliteit.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.